Technikum Fryzjerskie OMNIA kontynuuje długą tradycję nauki zawodu fryzjera w ramach OMNIA Centrum Edukacji, sięgającą 1998 r. To świetna szkoła średnia, w której nauka ukierunkowana jest na przyswojenie praktycznych umiejętności zawodowych. Podczas nauki w Technikum umożliwiamy naszym uczniom zdobycie wykształcenia średniego, przystąpienie do egzaminu maturalnego, a przede wszystkim zdobycie wysokich kwalifikacji zawodowych w dziedzinie usług fryzjerskich, które zapewnią im mocne podstawy zatrudnienia u najbardziej wymagających pracodawców albo świadczenia usług na własny rachunek.

Kwalifikacje zawodowe

W toku nauki w Technikum, uczniowie zdobywają wiedzę ogólną i zawodową, a także umiejętności niezbędne do uzyskania tytułu zawodowego
technik usług fryzjerskich
(numer w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 514105).
Zawód ten obejmuje dwie kwalifikacje:
  • FRK.01 - Wykonywanie usług fryzjerskich,
  • FRK.03 - Projektowanie i wykonywanie fryzur.

Rekrutacja

Naukę w Technikum Fryzjerskim może podjąć młodzież po ukończeniu szkoły podstawowej. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową w roku rekrutacji.
Zasadnicza rekrutacja do Technikum prowadzona jest poprzez elektroniczny system Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin pod adresem internetowym nabor.pcss.pl/szczecin/. Po jej zakończeniu, w przypadku pozostania wolnych miejsc, przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca bez pośrednictwa systemu elektronicznego. Informacje o rekrutacji, terminach i wymaganych dokumentach zawarte są w Regulaminie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Uczniom rozpoczynającym naukę w naszym Technikum wydajemy legitymacje szkolne. Wydajemy również zaświadczenia do ZUS, KRUS i MOPS, dotyczące zasiłków rodzinnych pobieranych za granicą i in.

Uczniowie z rodzin o niższych dochodach otrzymują stypendium socjalne. Uczniom zamiejscowym udzielamy pomocy w znalezieniu internatu.

Zapraszamy


Dokumenty do pobrania