Ćwicz fryzury, 
przygotuj się 
do matury!

Fryzjer to kreator wizerunku, artysta, projektant i psycholog w jednym.

Uczymy bezpłatnie!

Technikum Fryzjerskie OMNIA to bezpłatna, niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej. Technikum jest wpisane do ewidencji działalności oświatowej miasta Szczecina i posiada od 01.09.2016 r. uprawnienia szkoły publicznej, nadane zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o systemie oświaty.

Dobry wybór

W Technikum Fryzjerskim OMNIA kontynuujemy długą, sięgającą 1998 r., tradycję nauki zawodu fryzjera. Podejmij naukę w świetnej szkole średniej, zapewniającej zdobycie wysokich kwalifikacji w tym zawodzie.

Praktyka przede wszystkim

Ćwiczenie czyni mistrza. Przekonaj się, że zgodnie z tą zasadą w naszym technikum najwięcej uwagi poświęcamy praktycznej nauce zawodu w nowocześnie wyposażonej, wielostanowiskowej pracowni fryzjerskiej oraz pracy na modelach

Średnie wykształcenie

Przygotuj się do matury. Realizujemy w pełnym zakresie naukę przedmiotów ogólnokształcących, przewidzianych podstawą programową dla szkoły średniej. Umożliwiamy przygotowanie się oraz przystąpienie do egzaminu dojrzałości.

Formuła szkoły

Technikum Fryzjerskie OMNIA jest szkołą średnią dla młodzieży, w której nauka odbywa się w systemie dziennym. Technikum prowadzi nauczanie częściowo na poziomie ponadgimnazjalnym (czteroletnim, tylko do 2022 r.), a docelowo na poziomie ponadpodstawowym (pięcioletnim, od 2019 r.). Organem prowadzącym Technikum jest OMNIA Centrum Edukacji w Szczecinie.